Noclegi Augustów Ulica Nadrzeczna

Noclegi Augustów Ulica Nadrzeczna

Do tej pory partii (bratek dar pisarski ucznia polskiego widza tel. 61, kom. 506 317ail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi fax:61. Strona internetowa stowarzyszenia www.zorpoznan.pl Konkurs przebiegać będziewóch etapacherminie odo okręgach Związku Oficerów Rezerwy RP szczeblu okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP, które obejmują województwazkołyojewództwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego zgłaszają uczestnictwo do Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZOR RP; 85 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy nrednostka Wojskowa 1189.Szkołyojewództwa mazowieckiego, podlaskiego oraz miasta Stołecznego Warszawy zgłaszają uczestnictwo do Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP 05 Chotomów ul. Partyzantów 27.Szkołyojewództwa dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty Plac Powstańców Warszawy51 Wrocław, Departament Edukacji Patriotycznej starszy wizytator mgr Kuzajzkołyojewództwa opolskiego, Opolskie Kuratorium Oświaty ul. Piastowska 14, starszy wizytator mgr Janusz Olechnowiczzkołyojewództwa śląskiego zgłaszają uczestnictwo: Śląskie Kuratorium Oświaty ul. Jagiellońska 25-032 Katowice starszy wizytator mjr mgr Wacław Wójcikzkołyojewództw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego zgłaszają uczestnictwo: Zespół Szkół nr Dukli ul. Armii Krajowej50 Duklazkołyojewództw lubuskiego, zachodniopomorskiego zgłaszają uczestnictwo „LEXPAS” Spacek Wieczorkowski, ul. Kręta70 Zielona Górazkołyojewództwa wielkopolskiego zgłaszają uczestnictwo: Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP, 61 Poznań, ul. Kościuszki 92zkołyojewództwa łódzkiego zgłaszają uczestnictwo: Aleksander Rzeźnik, 99 Kutno, Gołębniewek Nowy 20 Prezesi Okręgów ZOR RP informują kuratorów oświaty oraz szkoły współpracującearządem Okręguegulaminie konkursu. Ponadto informuje się zainteresowanych, że Zarząd Główny Związku zwróci się do Ministra Obrony Narodowejinistra Edukacji Narodowej oraz kuratorów oświatyrośbąmieszczenie informacjionkursie ich stronach internetowych. Informacjaonkursie jest dostępna stronie internetowej www.zorpoznan.pl Szkoły dokonują zgłoszeńczestnictwieonkursie do okręgów Związku do dniarace konkursowe szkoły prześlą do okręgów Związku do dniaomisje okręgowe konkursu dokonają oceny nadesłanych prac konkurs dorezesi okręgów dorzekażą do Centralnej Komisji Konkursowej wyniki konkursów okręgowych trzy najwyżej ocenione prace szczeblu Okręgu przez Okręgową Komisję Konkursową zostaną zakwalifikowane do oceny przez Centralną Komisję Konkursową. Materiały konkursowekręgów, komisjeodpisem prezesa Okręgu oraz przewodniczącego Komisji Konkursowej prześlą do Centralnej Komisji Konkursowej do dnentralna Komisja Konkursowa oceniyłoni najlepsze trzy praceażdej grupy szkółrzedstawi do nagród: Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wymogi formalne nadesłanych prac konkursowychtrona pierwsza tytułutorzy pracytrona druga adres szkoły, telefon nazwiskamię dyrektora szkołyauczycieli opiekunów prac konkursowychtrony dalsze według własnego uznania UWAGA Pierwszaruga strona pracy winna byćormie wydruku komputerowego. Prace, wyróżnione szczeblu okręgu otrzymają: nagrody, pucharyyplomy ufundowane przez wojewodów, marszałków, prezydentów, starostów, burmistrzówarządy okręgów. Centralna Komisja Konkursu powołana została przez prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiejkładzie: Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. zw. dr hab. Artur Kijas Sekretarz Komisji: Członkowie Komisji Centralna Komisja Konkursowa opracuje regulamin konkursu dla pierwszegorugiego etapu terminie dorzedstawi do akceptacji Prezesowi Zarządu Głównego ZOR RP. Regulamin Konkursu dostępny będzie stronie internetowej www.zorpoznan.pl od 03 2014r Sekretarz Komisji Konkursowej zaproponuje do akceptacji przez Komisję do dniaegulamin pracy Komisjiryteria prac konkursowych zakwalifikowanych do Finału Konkursu przez komisje okręgowe. Centralna Komisja Konkursowa dokona oceny prac, przekazane przez okręgi Związku do dniainał Konkursuręczenie nagród odbędzie się Muzeum Wojska Polskiego Warszawieroczystości tej uczestniczyć będą laureaci, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, władze oświatowe, przedstawiciele fundatorów nagródaproszeni goście. Prezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz Poznań, dnia 14 stycznia 2014 14 lutego 2014 godz. 11ººespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56, ul. Śniadeckich 54oznaniu, odbędzie się zebranie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Porządek zebranianformacja prezesów okręgówealizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatówrzygotowanie do konferencji naukowej nt. Marszałek Józef Piłsudskiielkopolsce prof. zw. dr hab. Artur Kijasrganizacja rajdurakowa do Warszawy przez Kielceublin dla uczczenia 100.rocznicy powstania Legionów Polskich ppłk rez. dr inż. Remigiusz Wiśniewskigólnopolski konkurs historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych pt„100.rocznica powstania Legionów Polskich płk rez. dr inż. Wiesław Światłowskiealizacja014chwały nrarządu Głównego Związkuniazerwca 2013 sprawie składek członkowskich mgr inż. Bogdan Stachowiakrzekazywanie dokumentacji Zarządu Głównego Związku do Państwowego Archiwumoznaniuunkcjonowanie sekretariatu Zarządu Głównego mjrt. spocz. Osadayskusjanioskiprecyzowanie zadań dla wszystkich struktur Związku płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewiczniu 13 stycznia 2014 roku pięcioosobowa delegacja ZOR RP wrazzłonkami Zarządu Głównegosobach płk. Józefa Boreckiegopor. Macieja Myczki wzięła udziałroczystościach 90 rocznicy urodzin kpt. Henryka Kończykowskiego ps„Halicz” połączonychremierą książki Jarosława Wróblewskiego „Zośkowiec Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: żołnierzy AK Batalionu „Zośka przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciela Ministra Obrony Narodowejsobie płk. Zbigniewa Jedlińskiego, Panią Zofię Pilecką-Optułowicz, córkę rotmistrza, obecnie płk. Witolda Pileckiego, harcerzy, rekonstruktorówibiców Chrobregołogowa. Premiera książki Jarosława Wróblewskiego „Zośkowiecenryku Kończykowskim przyciągnęła do Muzeum Powstania Warszawskiego więcej osób, niż wizyta sławnego brytyjskiego pisarza Normana Daviesa. Wśród wielu wyróżnieńratulacji jubilat został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odznaczenie wręczył płk. Józef Borecki Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Uroczystość była także okazją do licznych spotkańozmów. Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zebranie opłatkowo-noworoczne Koła nr Poznaniutycznia 2014 roku Corocznym obyczajemprawdzonym od szeregu lat zwyczajem członkowie Koła nr Poznaniu Związku Oficerów Rezerwy RP spotkali się zebraniu opłatkowo-noworocznym, mającym miejsce terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincji św. Józefaoznaniu, by przełamując się opłatkiem życzyć sobie wszelkiej pomyślności. Dzięki uprzejmości Sióstr te spotkania nie ograniczają się tylko do składania sobie życzeńonsumpcji, ale dają również możliwość religijnego przeżywania czasu świąt Bożego Narodzeniaaplicy Zgromadzenia przybyły zebranie Proboszcz Garnizonu Poznań, ks. ppłk Mariusz