Noclegi Augustow Liceum Im

Noclegi Augustow Liceum Im

Opowieści zamieniła solidnej filmowej synowie powędrowali jest prawdziwą we wrogu Ochrony Pamięci Walkęczeństwautnie przy współpracySZZ „Solidarność” Podregion Kutno. Uroczystości rozpoczęła msza śwntencji pomordowanych Wschodzie oraz tragicznie zmarłychatastrofie lotniczej pod Smoleńskiemanktuarium. Najświętszej Marii Pannyłogowcu, którą odprawiona była przez ks. Piotra Kalisiakas. Dobrodzieja. Poczty sztandarowe zostały wystawione przez: Radę Miasta Kutno, Policję, Straż Pożarną, Związek Sybiraków, NSZZ „Solidarność Orkiestrę „CLONOWIA Ochotniczą Straż Pożarną, Światowy Związek Żołnierzy AK, Szkołę Podstawową nratolickie Liceumzkołę Podstawowąiceum Ogólnokształcące im. Gen.Dąbrowskiego, II Liceum Ogólnokształcące imasprowicza, Zespół Szkół Nrm. St. Staszica, Zespół Szkół Zawodowych Nrm. drroczewskiego, Zespół Szkół Nrmalickiegoutnie Azorach. Po mszy św. miejscowym cmentarzu pod Pomnikiem Katyńskim Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyńskirótkim przemówieniu okolicznościowym oddał hołd pomordowanymatyniunnych miejscach stalinowskich zbrodni. Przypomniał równieżicznej grupie mieszkańców ziemi kutnowskiej zamordowanych oraz zmarłychbozach NKWD. Byli to funkcjonariusze Policji Państwowej, oficerowieołnierze Wojska Polskiego pełniący służbęn7. pułku Ziemi Łęczyckiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Lista Katyńczyków Ziemi Kutnowskiej zamordowanych oraz zmarłychbozach NKWD liczy 179 osób. Są wśród nichn. Aftowicz komisarz Policji Państwowej, pułkownik Józef Kuś lekarz, st. wachmistrz Antoni Widelski, porucznik Janusz Chaciński, podpułkownik Józef Trepto dowódcaułku Szwoleżerów. Za wzorowąatriotyczną postawę Prezydent Zbigniew Burzyński podziękował Rodzinie Katyńskiejakże Związkowi Sybiraków. Głos zabrał również Poseł Sejm RP Tadeusz Woźniak. Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowychowiatowych, delegacje kombatantów, Rodzin Katyńskich, Związku Sybiraków, NSZZ „Solidarność Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stowarzyszeń sportowych, harcerze oraz młodzieży szkolnej złożyli wiązanki pod Pomnikiem Katyńskim. zakończenie odegrano „Marsz Sybirakówdśpiewano „Rotę Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnejutnie. Dziękujemy wszystkim za udziałroczystości. 13 kwietnia 2013 Poznaniu odbyły się wielkopolskie uroczystości związane3. rocznicą zbrodni katyńskiej. Najpierwościele Ojców Dominikanów pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Balcerka odprawiona została msza świętantencji Polaków pomordowanych Wschodzie. Po mszy nastąpił przemarsz pod pomnik, gdzie miały miejsce okolicznościowe wystąpieniałożono kwiatyroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, który był gospodarzem uroczystości, członkowieympatycy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoniu 13. 2013 okazji Dnia Pamięci Katynia3.Rocznicy Tragedii Katyńskiej organizowanej przez Rodzinę Katyńskąwiązek Sybirakówdyni, nasza delegacjakładzie płk ZP. Ryszard Woliński kmdr por. Kazimierz Krużycki kmdr por. Konstanty Wasilewski mjr Henryk Kościński złożyła wiązanki kwiatówmieniu Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiegodyniwietnia 2013dbyło się spotkanie członków kół nrwiązku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego. Prowadzący spotkanie płk rez. Józef Boreckipłk rez. Wiesław Patuła przedstawili zebranym plany działania bieżący rok obejmujące także uczestnictwo członków Związkuroczystościach terenie woj. mazowieckiego. Zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła informacjaytuacji panującejOR RP zwłaszcza po próbach zarejestrowania strukturyej samej nazwie co Nasz Związek tworzonej przez pana Kabata. Działania te jednoznacznie świadcząróbie rozbicia jedności Naszego Związku. Zarząd Główny ZOR RP złożył do wydziału gospodarczego sądu okręgowegoarszawie odwołanie dotyczącego zarejestrowania podmiotuej samej nazwie. Członkowie Koła nrOR RP okręgu mazowieckiego poinformowali zebranychtrzymanych od tzw. struktury warszawskiej ZOR pismach agitujących za zmianą przynależności związkowej. Adresaci tych pism oraz uczestnicy spotkana, członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wyrazili oburzenietanowczy sprzeciw stosowaniu tego typu metod. Destrukcyjną działalność pan Kabata rozpocząłole nr Legionowie /liczące 27 członków/ nie pytając jego członkówdanie, niwecząc tym samym wieloletni wysiłekytężoną pracę wielu osóbym kombatantów walczącychartości etyczneatriotyczneudowanej tzw. strukturze warszawskiej znaleźli się wartościowi oficerowietórymi pracowaliśmy przez wiele lat dla dobra Związku. Wierzymy, że przyjdzie czas, gdy miną emocje, którym ulegliście Panowie pod presją. Zapraszamy do kontynuowania wspólnej pracy. Przyjęliśmy stanowisko, że nie będziemy posługiwać się językiem, którego używa powstająca struktura pana Kabata. Sformułowania, kto chodziakich butach czy powinien przywdziać kapcie, nie są miejscuystawiają panu Alfredowi Kabacie nienajlepszą opinię. Nie kompromitują Naszego Związkuutora takich wypowiedzi. Jako członkowie ZOR RP jesteśmy oficeramiudźmi honoru. Będziemy wzorować się postępowaniu Marszałka Józefa Piłsudskiegoziałalności swojej dążąc do jeszcze głębszej konsolidacjigrupowaniami kombatanckimi, żołnierzami Wojska Polskiego, Ochotniczą Strażą Pożarną, młodzieżą szkolną. Nadal bardzo dobrze układa się współpracaładzami miasta Legionowa oraz władzami powiatumin. zakończenie spotkania prowadzący poinformował uczestników, że pozyskamy do Związku kolejne trzy osoby. Informacja ze spotkania zostanie zamieszczonaokalnej prasie oraz stronie internetowej ZOR RP. Uroczyste obchody święta Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoydgoszczy, zorganizował 19 marca 2013 roku Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiegozłonkowie koła nr Izbie Pamięci Marszałka, która powstała011 rokunicjatywy członka Związku kresowiaka port. spocz. Eugeniusza Siemaszko, spotkaliśmy się po raz kolejny. Mieści się onalubie osiedlowym ARKA przy ul. Marii Konopnickiej 24a. To kol. Eugeniusz, przekazał do stworzonej Izby setki swoich pamiątekarszałku, by następne pokolenia miały, zawszeamięci Wielkiego Polaka. Właściwa uroczystość została poprzedzona złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka, byodzinach popołudniowych odbyćzbie, świąteczną wieczornicę. Oj się działo. Przyjechałalsztyna nasza członkini, kol. Fiedorowicz wszystkimi odśpiewała Marszrygady. Wprowadzenia do wspomnień dokonał prezes ppłk Misiakastępnie członkowie ZOR ukazywali epizodyogatego życiorysu Marszałka. Oglądając ciekawe eksponaty, cytowanych było wiele wspomnieńarszałkukresu międzywojennego, co zapamiętali szacowni wiekiem członkowie. Nie zapomnianoodziękowaniu za społecznikostwon. oficerom: Irenie Anikiejew, Zygmuntowi Półtorakowi, Eugeniuszowi Siemaszko, Bolesławowi Dynowskiemu, Janowi Mocarskiemu-Kawalerowi OVM. Reportaż fotograficzny ppłkichała Andrzejewskiego ukazuje miłą atmosferę wieczornicy. Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to kontynuator tradycji powołanego921r. Centralnego