Nocleg Augustow Zsr Zarzecze

Nocleg Augustow Zsr Zarzecze

Wschodem słońca a czas nigdy nie winx club (wiedz się Rytych kl. IIa atarzyna Przybył kl. IIb Klaudia Przywara kl. IIIc Maciej Justyna kl. IIIb Uczniowie klas drugichamach projektu edukacyjnego ptoszukiwaniu symetrii przygotowali: zestaw 11 plansz dotyczących symetriitaczającym nas świecie, które będą służyły jako pomoc dydaktycznazasie zajęć lekcyjnych, Opiekunem projektu jest nauczyciel matematyki pani mgr Drechnaarca obchodzimy Dzień Kobietym dniu każda kobieta duża, czy mała czuje się wyróżniona przez mężczyzn.Panie dostaja kwiaty, słodycze, prezentyaszym gimnazju ten dzień również obchodzony byłzczególny sposób, odbył się apel poświęcony kobietom przygotowany przez klasę IIb pod kierunkiem.Burdy. Wszystkim paniom składamy serdeczne życzeniaym dniu przez nasze gimnazjum przewinęły się tłumy strażaków, policjantów, zombie, panien młodych był ksiądzinistant. Uczniowie, którzy się przebrali byli zwolnienirzepytywania lekcjach. Jak co roku było pełno śmiechuabawy! Klasa sportowaoszczenicyowym roku szkolnym 2014 planowane jest utworzenie klasy sportowejimnazjum im. St. Małachowskiegooszczenicy. Będzie to oddział sportowyrofilu piłka nożna chłopców oraz piłka siatkowa dziewcząt. Oferta skierowana jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej uzdolnionych ruchowo, pragnących rozwijać swoje umiejętności sportowe. Klasa sportowa ma zapewnić uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowychealizacją zajęć dydaktycznych oraz zapewnić wszechstronny indywidualny rozwój fizyczny pod fachową opieką instruktorówauczycieli wychowania fizycznegolasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęćychowania fizycznegoymiarze 10 godzin tygodniowoodziny są przeznaczone realizację programu nauczania zgodnegoodstawą programową, zaśodzinormie zajęć specjalistycznychakresu piłki nożnej dla chłopcówiłki siatkowej dla dziewcząt. Klasa sportowa będzie funkcjonować przy współpracyłókniarzem Moszczenicaakresu piłki nożnej oraz Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportoweoszczenicy. Warunkiem przyjęcia jest bardzo dobry stan zdrowia oraz uzyskanie pozytywnych wynikówestach sprawności fizycznej. Zapisy do klasy sportowej odarca 2014r. Bliższe informacje pod nr. tel Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskaospodarki Wodnej NFOŚiGW. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, która posiada wieloletnie doświadczenieromocjiozpowszechnianiu wiedzy temat ekologii oraz realizacji projektów edukacyjnych mobilizujących całe społeczności we wspólnym działaniu. Konkurs łączyobie wiele dziedzin współpracy społecznej, pozwala rozwijanie więzirodowisku lokalnymudzi poczucie współodpowiedzialności za stan otoczenia dobie zmian klimatu pozwala skuteczne działania sprzyjające ich ograniczeniuym roku szkolnym do konkursu zgłosili się uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiegooszczenicy zakładającsobowy ekozespół „EkoTropiciele” pod opiekąrszuli Królkład niego wchodzą ramach konkursu ekozespół opracował ekologiczną mapę gminy Moszczenica, przeprowadził ankietę wśród mieszkańców orazamach promocji zorganizował konkurs dla uczniów ze wszystkich placówek oświatowycherenu naszej gminykologicznym torze przeszkód klasII szkół podstawowych brały udział trzy osobowe drużyny, które musiały wykazać się zarówno sprawnością fizyczną jak wiadomościamiakresu ekologiichrony przyrodyaszej gminie. Uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz gimnazjum rozwiązywali zadaniandywidualnym konkursie wiedzy „PodróżkoTropicielami” etapie szkolnym oraz gminnym. Celem „EkoTropicieli” jest rozpowszechnienie wiedzy nt. zmian klimatycznychetod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznejziedzinie ekologii odbył się bal gimnazjalny dla klas III. Jak co roku młodzież dobrze się bawiłaodzice przygotowali piękną imprezę. Dzieńzerwca to Dzień Ochrony Środowiska. Mamy tylko jedną Ziemię pod takim hasłem odbył się apel ekologiczny połączonyrezentacją multimedialną. Myślą przewodnią tego przedsięwzięcia było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czyli energii wody, wiatrułońca. Wielką rolę na rzecz ratowania przyrody odgrywają nie tylko organizacje ekologiczneziałalność państwa, ale również szkoła placówka wychowawczo-dydaktyczna kształtująca postawy ekologiczne. Swój występ uczniowie zakończyli wołaniem: Pozostawmy Ziemię pięknązystą dla przyszłych pokoleń. Zmieniony 28 maja 2014rimnazjum im. Kazimierza Wielkiegoieluniu odbył się już XI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorskiym roku przyswiecało wszystkim hasło: Prawdaamięć. 21 uczestników recytowało poezjęematyce wojennej. Nasze gimnazjum reprezentowało troje uczestnikówlas pierwszych, którzy byli laureatami szkolnego konkursu recytatorskiego. Ania Janik uczennica klasy przygotowała wiersz. Baczyńskiego pt Elegiahłopcu polskim. Aleksandra Kowalczyk uczennica klasy deklamowała utwór Józefa Szczepańskiego pt Dziś idę walczyć, mamo Rafał Mateusiak uczeń klasy zaprezentował wiersz Antoniego Słonimskiego pt Alarm. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Niestety nasi uczniowie nie zajęli żadnego miejsca, ale zdobyli nowe doświadczenia, które zapewne przydadzą sięastępnym roku. Gratulujemy im odwagi! Zmienionyniu 22 maja 2014 roku grupa gimnazjalistówaszej szkoły wzięła udziałodsumowaniuojewódzkiego Konkursu Plastycznegozkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowychsjakowie, który został przygotowany przez pedagoga szkolnego panią Annę Różańskaauczyciela plastyki panią Małgorzatę Wrzesińską. Ten uroczysty moment rozpoczął się przedstawieniem profilaktycznymprowadził wszystkich zebranychematykę konkursu oraz wskazał jego przesłanie. Tym razem było ono związanełędami życiowymi popełnianymi przez ludzi we współczesnym świecie, które są okazją do zdobywania nowego doświadczeniaepszego postępowaniayciu codziennym.