Kwatery W Augustowie Wypoczynek Nad Jeziorem

Kwatery W Augustowie Wypoczynek Nad Jeziorem

Siedzi kapciach publiczność powraca to osiągnięcie wyłącznie przyciągnąć i dlaczego konsolidacjigrupowaniami kombatanckimi, żołnierzami Wojska Polskiego, Ochotniczą Strażą Pożarną, młodzieżą szkolną. Nadal bardzo dobrze układa się współpracaładzami miasta Legionowa oraz władzami powiatumin. zakończenie spotkania prowadzący poinformował uczestników, że pozyskamy do Związku kolejne trzy osoby. Informacja ze spotkania zostanie zamieszczonaokalnej prasie oraz stronie internetowej ZOR RP. Uroczyste obchody święta Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoydgoszczy, zorganizował 19 marca 2013 roku Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiegozłonkowie koła nr Izbie Pamięci Marszałka, która powstała011 rokunicjatywy członka Związku kresowiaka port. spocz. Eugeniusza Siemaszko, spotkaliśmy się po raz kolejny. Mieści się onalubie osiedlowym ARKA przy ul. Marii Konopnickiej 24a. To kol. Eugeniusz, przekazał do stworzonej Izby setki swoich pamiątekarszałku, by następne pokolenia miały, zawszeamięci Wielkiego Polaka. Właściwa uroczystość została poprzedzona złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka, byodzinach popołudniowych odbyćzbie, świąteczną wieczornicę. Oj się działo. Przyjechałalsztyna nasza członkini, kol. Fiedorowicz wszystkimi odśpiewała Marszrygady. Wprowadzenia do wspomnień dokonał prezes ppłk Misiakastępnie członkowie ZOR ukazywali epizodyogatego życiorysu Marszałka. Oglądając ciekawe eksponaty, cytowanych było wiele wspomnieńarszałkukresu międzywojennego, co zapamiętali szacowni wiekiem członkowie. Nie zapomnianoodziękowaniu za społecznikostwon. oficerom: Irenie Anikiejew, Zygmuntowi Półtorakowi, Eugeniuszowi Siemaszko, Bolesławowi Dynowskiemu, Janowi Mocarskiemu-Kawalerowi OVM. Reportaż fotograficzny ppłkichała Andrzejewskiego ukazuje miłą atmosferę wieczornicy. Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to kontynuator tradycji powołanego921r. Centralnego Związku Rezerwistów WPtórego wyłonił się928r. Reaktywowano gooznaniu 30 stycznia 1991r. Dzisiaj zrzesza on oficerów, chorążych, podoficerów, oraz kombatantówympatyków, którzywoim codziennym życiu pragną nawiązać do tradycji wojskowychnót oficerskich. Do głównych celów tej organizacji należyn. integrowanie oficerów rezerwy, kultywowanie tradycji wojskowej, prowadzenie działalności popularyzatorskiejświatowej, oraz krzewieniełodym pokoleniu miłości do ojczyzny. Siedzibą Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest miasto Poznań. 19 marca 1920r. Józef Piłsudski otrzymał stopień Marszałka Polski. Dzień ten został przyjęty jako święto ZORej okazji we wszystkich okręgach Związku odbyły się uroczyste spotkaniakademie. Równieżkręgu wielkopolskimoznaniuniu 18 marca 2013r. odbyła się taka akademia. Została zorganizowana przez koło nrOR działające przy Zespole Szkół Handlowych ul. Śniadeckichpotkaniu wzięli udział zaproszeni gościeoseł RP Bożena Szydłowska, Przewodniczący Rady Miasta Poznaniarzegorz Ganowicz, Szef Sztabu Wojewódzkiegooznaniułk Zdzisław Małkowski, oraz gospodarz szkołyyrektor Andrzej Kaczmarek, wicedyrektor Gierszewskałodzież szkolnazasie uroczystości Szef Sztabu Wojewódzkiegomieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczył srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju członka ZORndrzeja Kaczmarka dyrektora Zespołu Szkół Handlowych. Prezes ZORłk Stanisław Tomaszkiewicz odznaczył złotym medalem za zasługi dla ZOR sympatykówzłonków związku: Przewodniczącego Rady Miasta Poznaniarzegorza Ganowicza, Szefa Sztabu Wojewódzkiegołk Zdzisława Małkowskiego, członów związkuchor. Pawła Burczykadzisławę Karpińskaor. Smykowskiegoosmana Aleksandra Piasnego. Srebrnym medalem za zasługi dla ZORpt. Jacka Behrendtachor. Rafała Grabusa. chor. Ryszarda Truszkowskiego. Następnie odbyły się występy młodzieży szkolnej pod kierunkiem nauczycielek polonistekleksandry Sacher Cankudi. Katarzyny Liberek, przedstawiające działalność patrona Związku Oficerów Rezerwy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po programie artystycznym upamiętniającym postać Marszałka Józefa Piłsudskiegoiłej atmosferze wspominano różne ciekawostkiyciaziałalności Marszałka. Całość spotkania poprowadziłjr rez. Zenon Sternik. Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wobec ataków Związekatrona Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest zaniepokojone kampanią oszczerstw kierowanych od pewnego czasu do szeregowych członków naszego Związku przez osoby, które do niedawna pełniłyyboru kierownicze funkcje. Osoby te czynią starania zmierzające do rejestracji Związku Oficerów Rezerwy RP, ale już bez imienia Zacnego Patronaarszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Należy postawić pytanie, czy te osoby nie zdają sobie sprawyczywistego faktu, jakim jest tożsamość naszej społecznej Wspólnoty, opartej fundamencie wzorca osobowego Wybitnego Patrona, Wielkiego Polakan. któremu Polska zawdzięcza odzyskaną po 123 latach zaborów Niepodległość Deprecjonowanie naszego Związku oraz próby eliminowania Patronaazwy organizacji, nie są do pogodzeniaawołaniem jakim jest Strzec godności oficera Wojska Polskiego Takie działania mają miejsce terenie Okręgów: Mazowieckiegoodkarpacko-Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP Poznań, dniaelegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegorezydenta miasta 12 lutego 2013 roku prezydent Miasta Legionowo Smogorzewski przyjął delegację Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: członek Zarządu Głównego ZOR RP, pełniący obowiązki prezesa Okręgu Mazowieckiego płkt. spocz. Józef Borecki oraz ppłk rez. Wiesław Patuła, zastępca prezesa Okręgu, prezes Koła NrOR RPegionowie. Delegaci złożyli prezydentowi serdeczne podziękowanie za dotychczasową owocną współpracęspieranie inicjatyw Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednymakich przedsięwzięć był finał mazowieckiego konkursu „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego młodego pokolenia zorganizowany we współpracyokalnymi władzami 22 czerwca 2012 sali widowiskowej Urzędu Miasta. Zapoznano prezydentabecną sytuacjąkręgu Mazowieckim Związkurzedstawiono zagadnienia do współpracy rok bieżący. Ppłk rez. Wiesław Patuła wręczył prezydentowi podziękowanie od członkówarządu Koła Nrraz przekazał okolicznościową statuetkę Związkuznaniu zasług dla Związku Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorował prezydenta Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla ZOR RPmieniu Zarządu Głównego ZOR RP odznaczenie wręczył płkt. spocz. Józef Borecki. Prezydent Smogorzewski wyraził podziękowanie za dotychczasową współpracękręgiem Mazowieckim ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za otrzymane odznaczenie. Jak przyznał, było ono dla niego