Kwatery Do Wynajecia Kino Iskra W Augustowie

Kwatery Do Wynajecia Kino Iskra W Augustowie

Bohaterów rodem telewizyjnych jest (to poziom byłby zapewne bohaterem widzów dalszego rozwoju organizacyjnegoerytorycznego wzbogacenia kółkręgówykorzystać ważne rocznicowe wydarzenia historyczneasięgu krajowymegionalnym do organizacji imprezharakterze patriotycznymdziałem dzieciłodzieży szkolnej oraz studentów setną rocznicę utworzenia Legionów Polskich, inicjowaćodejmować wspólnie ze szkołami, uczelniamiednostkami wojskowymi, organizację konkursów, spotkań, wycieczek, rajdów, itpłówna Komisja Historyczna Związku Oficerów RPwietniu 2014organizuje Uniwersytecie Adama Mickiewiczaoznaniu konferencję naukową temat: Marszałek Józef Piłsudskiielkopolscee współpracyinistrem Edukacji Narodowejdziałem młodzieży klas licealnychrofilu wojskowym, policyjnymtrażackim dla upamiętnienia 100.rocznicy Legionów Polskichniach. odbędzie się rajd pieszy trasie Kraków Warszawa. Do współpracy zostaną zaproszeni również Komenda Główna Policji Wojewodowie województwgólnopolski Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych pt. 100.rocznica Legionów Polskich. Finał konkursu 15 listopad 2014 Warszawie realizacji zadańwestii: patriotyczno obronnego wychowania młodzieży oraz kształtowania najlepszego wizerunku Wojska Polskiego wśród społeczeństwa należy ściśle współpracowaćładzami wszystkich szczebli samorządów lokalnychtosownie do możliwości poszczególnych kółkręgów, wykorzystać najlepsze tradycjeartości, tkwiąceeprezentowaneoszczególnych regionach Polski. Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoniach 101 listopada 2013 roku zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ośmioro członków ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego zrzeszonycholsztyńskim kole wrazzłonkami SMHW wzięło udziałefiladzie historycznejkazji Narodowego Święta Niepodległości. Nasi członkowie weszlikład szesnastoosobowego oddziału Powstańców Wielkopolskichryginalnym historycznym sztandarem Powstańcówojakówaszczoru. Defiladę rozpoczął przemarsz przed trybuną Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, gdzie poszczególne oddziały oddawały honoryrezentowały broń przed Prezydentem RPaszym dowódcą pułkownikiem Stanisławem Tomaszkiewiczem -Prezesem ZG ZOR RP. Nasz oddział otrzymał wielkie brawa, tym bardziej, że komentator podkreślił rolęnaczenie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Maszerowaliśmy przez Plac Piłsudskiego, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Placem Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi pod Belweder. Prezydent Komorowski składał wieńce pod pomnikami Kardynała Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Stefana Roweckiego „Grota Ignacego Paderewskiego, Dmowskiegoarszałka Józefa Piłsudskiego Podkreślić należy niezwykłe zainteresowanie mediów, fotografówidzów powstańczym sztandarem. Koledzy Tomasz Hibnerobert Szwed bez przerwy opowiadali interesującą historię tego historycznego sztandaruowstania Wielkopolskiego 1918 roku. Grupa Historyczna ZOR.RPdynikazji Święta Niepodległości, zorganizowałatrzebielinieejherowa dla młodzieży szkolnej, dwie bardzo ciekawe wystawy patriotyczno-historycznerelekcjami które zorganizowalirzeprowadzili: kpt. marobodzński, płkarpiński, kmdr porasilewski, kmdr por. drula, mjroscinski, pporuczyński, pporuligowskit.chor.szt.marawłowski. zakończenie młodzież, dyrekcjarono pedagogiczne zgotowali serdeczne podziękowanieaprosiliiosnązasie spotkaniaałacu Prezydenckimkazji Narodowego Święta Niepodległości, prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz przekazał serdeczne pozdrowieniaajlepsze życzenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Panu Bronisławowi Komorowskiemu, Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi, Ministrowi Obrony Narodowej Panu Tomaszowi Siemoniakowi oraz wielu innym przedstawicielom świata nauki, kulturyładz państwowych. Spotkaniaozmowy były również okazją do zaprezentowania aktualnego dorobku struktur organizacyjnych Związkurajuagranicą. 95. rocznica powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej 29 października 2013iceprezes por. mgr Sławomir Łazor reprezentował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczystych obchodach 95. rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które były zorganizowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowyarszawieentrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. Ustanowioneniuaździernika 2012 roku święto TOAW przypadaocznicę wydania przez Radę Regencyjnąekreturzystąpieniu do formowania narodowej armii regularnej. Uroczystość była okazją nie tylko do spotkańozmów, ale teżiekawy sposób nawiązywała do historii terenowych organów administracji wojskowej oraz ich teraźniejszości. Zasłużonym osobom wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale resortowe, ryngrafy oraz listy pochwalne. Wśród przybyłych gości bylin Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, gen. bryg. Krzysztof Domżalski Szef Zarządu Organizacjizupełnień SG WP, gen. bryg. Wiesław Grudziński Dowódca Garnizonu Warszawa oraz płkt. spocz. Zygmunt Łabędzki Prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militarizęści artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WPogatymtrakcyjnym programem, jak zawsze życzliwie przyjmowanyagradzany gromkimi brawami. Uroczystość była również okazją do poinformowania wielu Gościalszym rozwoju struktur Związku Mazowszuieście Stołecznym Warszawa. 15 października 2013 rokuali sesyjnej Starostwa Wolsztyńskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZKRPWP kołaolsztynie. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Wolsztyna Ryszard Kurp, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, płkt. spocz mgr Henryk Karliński Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPWP, oraz ppor. rez Maciej Myczka członek ZG ZOR RPrezes Kołaolsztynie. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Związku przez port spocz. Siankowskiegoort spocz. Podlaskiego. Bardzo sprawny przebieg zebrania zapewniło prezydium zebraniasobach prezesa koła mjr. Stefana Matuszkiewiczaekretarz Janiny Kurkimieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk dypl. mgr Stanisława Tomaszkiewiczaałej społeczności oficerskiej ZOR okolicznościowy adresyczeniami dalszej owocnej pracy rzecz Członkówwiązku przekazał ppor. Maciej Myczka. Koledzyratniego Związku dokonali wyboru władz kolejną kadencję. Głównym tematem obradyskusji były sprawy związaneprawnieniami kombatanckimi. Zasłużonym Członkom wręczono medale Za Zasługi dla ZKRPWP, oraz okolicznościowe dyplomy uznania. Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla Szkoły Podstawowej nr Wolsztynie 14 października 2013 rokukazji Święta Edukacji Narodowejzkole Podstawowej nr Wolsztynie odbyła się uroczysta akademia, podczas której wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przekazał ręce dyrektora szkoły Artura Łozińskiego odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego Wyróżnienie to przyznawane jest od 14 lat instytucjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkładozwój kulturalny, społeczny naukowyatriotyczny województwa wielkopolskiego. Dyrektor szkołyorącycherdecznych słowach podziękował za złożenie wnioskudznaczenie Zarządowi Głównemu ZOR RPsobach Prezesa Zarządu Głównego płk dypl. mgr Stanisława Tomaszkiewicza, wiceprezesa dr. Włodzimierza Kwaśniewi października 2013 roku czworo członków ZOR RP Kołaolsztynie przeprowadziłozkole Podstawowej Nrajęciaakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz żywe lekcje historii pt„70 rocznica bitwy pod Lenino0 rocznica śmierci gen. Sikorskiego