Augustów Noclegi Ośrodki Wczasowe Na Mazurach

Augustów Noclegi Ośrodki Wczasowe Na Mazurach

Też pokazowa sekwencja przepychu świata przeraża jednak wzmaga komunikacyjną znudzi Rybickiemuobertowi Szwed. Następnie głos zabrali Prezes Zarządu Głównego płk Stanisław Tomaszkiewicz, Burmistrz Wolsztynaogozinski, Bogusława Tuchocka -Przewodnicząca Rady Miejskiej. Pełne refleksji wystąpienie nawiązujące do głównego zawołania ZOR Bóg -Honor- Ojczyznaostaw patriotyczno religijnych miał Ksiądz Kanonik Sławomir Majchrzak. Były także inne okolicznościowe wystąpienia oraz wręczenie upominków. Okolicznościowym Złotym Medalem 90- Związku uhonorowano: Bogusławę Tuchocką, Andrzeja Rogozinskiegoacieja Myczkę. Druga część Zebrania poświęcona była sprawom statutowym. Naetnią kadencję wybrano prezesa Koła-Macieja Myczkęiceprezesa Szewed. Wybrano także delegatów Zjazd Krajowy ZOR RP. Obecni byli także przedstawiciele mediów Pani Waluk Wasz Dzień Po Dniuan Staszewski -Głos Wolsztyńskiespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56oznaniu, 21 kwietnia 2012dbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiegodziałem prezesów zarządów okręgowych Związkutan realizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego„Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego młodego pokolenia który odbywa się pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Stanisława Koziejarzygotowanie kółkręgów Związku Oficerów Rezerwy RP do Krajowego Zjazdu Delegatówprecyzowanie zadań dla kółkręgów Związku, wynikającychrzyjętej przez Zarząd Główny Uchwały 24 lutego 2012 Gnieźnieapoznanierdynacją Wyborczą określającą tryb wyboru Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która została przyjęta przez Zarząd Główny 24 lutego 2012 Gnieźnie. 02 kwietnia 2912 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki spotykał sięrzedstawicielami Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppłk. rez. Romanem Misiakiempłk rez. Eugeniuszemndrzejewskim.Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze problemyakresie udziału Związkuealizowaniu programu przedsięwzięć wychowania patriotycznego młodzieży szkolnejarcerskiej, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski. Pan Marszałek wysoko ocenił dotychczasową działalność ZOR RP tym polu, wskazując potrzebę zwrócenia uwagi dokumentowanie wydarzeńoświadczeńycia kombatantów, których jest już wśród nas bardzo niewielumieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOR RPoznania Pana płk. Stanisława Tomaszkiewicza- prezes Zarządu Okręgu wręczył Marszałkowi Panuałbeckiemu złoty „Medal za Zasługi dla ZOR RP przyznany za wspieranie inicjatyw patriotycznychopularyzowanie historii Polski. Marszałek otrzymał także egzemplarz autorski „Pomocniczego słownika angielsko-polskiego skrótówyrażeń użytecznych dla żołnierzy Wojsk Lądowychił Powietrznych który dotarł do żołnierzyomorskiej Brygady Logistycznej dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Najbliższe plany wzajemnej współpracy przewidują przekazanie przez Zarząd Okręgu ZOR RP materiałów wspomnieniowych do kolejnej publikacji, która powstaćnicjatywy Marszałkaałbeckiego„Piłsudczycyydgoszczy, podobnie jakatach poprzednich, organizują konkurs dla młodzieży szkolnej, nad którym patronat, szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego, przejął Pan Marszałekałbeckiznaniem należy podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego robi wiele, by dzieło życia Józefa Piłsudskiego, patronaZwiązku Oficerów Rezerwy RP, miało swoje, ważne miejscewiadomości historycznej młodego pokolenia Polaków. 27 marca 2012o klasztoru Jasnej Górzezęstochowie, przybyli przedstawiciele wszystkich okręgów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, by wziąć udziałpelu Jasnogórskimzasie Apelu, który prowadził Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, Ojciec mjr prof. dr hab. Eustachy Rakoczy, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewiczmieniu członkówympatyków Związku oraz ich Rodzin, podziękował za dar 90.lat służby Związkułożył okolicznościowy medal 90. ołtarzu przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiejzisiejszy wieczór apelowej modlitwy, melduje się przed Tobą Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przynosimy Ciarze 90 lat służby Rzeczypospolitej Polskiej naszego Związku. Stajemy przed Tobą świadomi dobrze wypełnionego obowiązku wobec Bogajczyzny. Prosimy Cię, abyś poległych naszych bohaterówatyniumarłych towarzyszy broni wprowadziła do Niebieskiego Garnizonu. Ogarnij dzisiaj swoją opieką, wszystkich naszych chorychierpiących kolegów. Ze swoją miłością pochyl się nad nimi. Królowo Polski! wszystkim stojącym dzisiaj przed Tobą, daj siłę abyśmy do końca swoich dni pozostali wierni Boguzeczypospolitej. Nasza Hetmankoowód wdzięczności wręczamy Ci dziś medal 90- Związku, jako wyraz naszego oddaniaierności. Bogurodzico Dziewico! Przyjmij to nasze wołanie: oto jesteśmy przy Tobieasze żołnierskie czuwanie trwa. Amen. Tradycyjnie już, 19 marca 2012 rokukręgu Kujawsko-Pomorskim odbyło się spotkanie koleżeńskie nawiązujące do obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiegoatach międzywojennych, za życia Marszałkao jego śmierciałym kraju społeczeństwo bardzo uroczyście obchodziło imieniny Komendanta. Pozostałyych czasów liczne fotografiespomnienia. Dzisiaj także, Związek Oficerów Rezerwy RP nie zapominamieninach swojego patronalubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych spotkali się członkowie bydgoskiego koła ZOR RP, dając wyraz swojego przywiązania do tradycjio osoby Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła, wspólnie odśpiewana, pieśń statutowa Związku My Pierwsza Brygadaastępnie zaprezentowane zostały wspomnieniaarszałku, przeplatane występami, zaproszonego to spotkanie chóru seniora, któryielkim zaangażowaniem emocjonalnym wykonał kilka pieśni patriotycznych. Do chórzystów dołączali, co bardziej muzykalni, uczestnicy spotkania. Wzmocniony chór koncertował, aż do utraty tchu. Jak zawsze, przy takich okazjach, nie zabrakło lampki szampana, aby uczcić pamięćarszałkuaszą Ukochaną Rzeczypospolitą. Były liczne wspomnienia żyworobne upominki. Od dłuższego czasu szczególną popularnością, nie tylko wśród członków ZOR RP, cieszy się książka nieżyjącego już Stanisława Krasuckiego Kresy Wschodnieącznościacierzą. Szkoda tylko, że zaproszenie uroczystość przyjęła tylko jedna szkoła Liceum Ogólnokształcące nr 10 im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoydgoszczy. Ale dobreo. koniec, warto wspomnieć,