Augustów Noclegi Dla Pttk Sanok

Augustów Noclegi Dla Pttk Sanok

Krzyczały wykrzywione większość zwracają uwagę grę względami do wyjaśnia niejasne zapis historii. LIPSK, gm. Lipsk pow. AugustówVIII zniszczonyzasie II wojny światowej, zachowany szczątkoworanicach wyznaczonych przez skarpy, około 30 macew, pomnikapisem ŻYDOM LIPSKIM MIESZKAŃCY Opiekę sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Wpisany do rejestru zabytków pod nr rej81 decyzjąniaOMŻA, gmow. Łomża, ul. Woziwodzkal. Rybaki pl. Zielony tzw. stary, około 1822ra, planie prostokątaradycyjnym, rzędowym układem macew. Zniszczonykresie II wojny światowej, proces dewastacji trwał po wojnie, zachowanych 150 nagrobków, głównie granitowych, najstarsze zachowane832ratach 1987 Cmentarz wpisany do rejestru zabytków pod nr rej40 decyzjąniaOMŻA, gmow. Łomża, ul. Wąska 69 tzw. nowy, założony882r gdy ówczesne władze zabroniły pochówków starym cmentarzu, który był już wówczas przepełnionya, zniszczonykresie II wojny światowej, zachowanych 500 nagrobków, dom przedpogrzebowy, obelisk Cwi Hirsza Truskiera, tablice informacyjne. Dom przedpogrzebowy przy cmentarzu zbudowanyatach 20-tych XXw rozbudowany późniejozownię od zachodutróżówkę od wschodu. Jedenwóch tego typu obiektów zachowanych terenie województwa podlaskiego. Murowanyegły, częściowo otynkowany. Budynek główny planie prostokąta, dwutraktowyienią przejazdową osi głównej, jednokondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym. Przybudówki nakryte dachami pulpitowymi. We wnętrzu zachowana polichromiaramie przejazdowej posadzkaerakoty992r. cmentarz odwiedził prezydent Izraela Chaim Herzog. Tablica pamiątkowaapisamięzyku hebrajskim oraz polskim PAMIECIA/ ŻYDÓW LOMŻA KTÓRYCH NIEMA- 2002008 roku młodzieżzraelaomżyamach programu Bliżej siebie porządkowała kirkut. Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków wrazleją dojazdową pod nr rej41 decyzjąniaom przedpogrzebowy wpisany do rejestru zabytków decyzjąniaod nr rej42 MICHAŁOWO, gm. Michałowo pow. Białystok, XIX okm zach. od Michałowaobliżu miejscowości Krynice, zachowało się 25 betonowychamiennych nagrobków, nieogrodzony, porośnięty lasem007r. wolontariuszeolski, Niemiecitwy wykonywali prace porządkowe. Koordynatorem projektu było stowarzyszenie MILEJCZYCE, gm. Milejczyce, pow. SiemiatyczeIX południe od cmentarza katolicko prawosławnego, granice zatarte, mogiły zachowane ponad 660. Wpisany do rejestru zabytków jako element rozplanowania przestrzennego wsi pod nr rej. 560 decyzjąnia dniaIELNIK, gm. Mielnik. Pow. Siemiatycze, pocz. XIXkład nieczytelny, teren porośnięty lasem, nagrobki pochylone, zarośnięte trawą. MOCZYDŁY, gm. Raczki pow. Suwałki, przed 1800r oka 750d Raczek, po zachodniej stronie drogi prowadzącej do wsi Moczydły, małym wzniesieniu. Ogrodzony płotemiatki słupach betonowychramą. Porośnięty sosnamiłodym drzewostanem. Zachowało się kilka płyt nagrobnych. Układ nieczytelny. Wpisany do rejestru zabytków pod nr rej83 decyzjąniaŚCIWUJE, gm. Mały Płock, pow. Kolneński, cmentarzesieI wojny światowej wpisany do rejestru zabytków pod nr rej43 decyzjąniaiejsce masowych egzekucjitórym Niemcyatach 1941 zamordowali około 4000 Żydówomży, Stawisk, Małego Płockaolnaym samym miejscu hitlerowcy rozstrzelali 29 Polaków, mieszkańców Małego Płockaymodziny. Ich zwłoki ekshumowanoochowano miejscowym cmentarzu. Wiosną 1944r. specjalny oddział hitlerowskiamach zacierania śladów zbrodni wydobyłasowych grobów ciała ofiarpalił. Wydzielony prostokątny teren miejsce masowych zbrodni, ogrodzono betonowymi słupami połączonymi łańcuchami. We wnętrzu ustawiono pamiątkowy kamień. NAREW, gm. Narew pow. Hajnówkaoł. XIX pd. od miejscowości, pn.-zach. od wsi Makówkaesie. Zdewastowany, układ nieczytelny, zachowanych około 30 nagrobków wolnostojących, zwalonych, połamanych5 płyt. NAREWKA, gm. pow. Hajnówkaw. XIX przy drodze do Gruszczawina, zdewastowany po wojnie zachowało się ponad 200 macewysokich wartościach artystycznych, wykonanychranitu, betonu, piaskowca, wg dokumentacji ewidencyjnej cmentarza jedna macewa wykonanaałościabradorytu- kamień spotykany Kaukazie, układ cmentarza nieczytelny, las sosnowy, nie ogrodzonyzerwcu 2005ramach projektu osadzeniresztu śledczegoajnówce uporządkowali teren cmentarza. Celem programu jak pisał jego autor,pracownik aresztu, była ochrona przed zaginięciemapomnieniem kultur małych społeczności Podlasiu oraz zapoznanie skazanychziedzictwem kulturowym regionu, jego historiąóżnorodnością. Przez poznawanie innych kultur skazani uczą się tolerancji, szacunku dla odmienności religijnej, ale również dla własnych korzeni. Prace realizowano za zgodą Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ówczesnego Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkówiałymstoku, wójta gminy Narewka oraz zgodnieytycznymi Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy. Za restaurację cmentarza żydowskiegoarewce kpt Artur Cyruk nagrodzony został dyplomem Ambasady Izraela011 roku odkryteundamentach rozbieranego budynku macewy zabezpieczonoastępnie przewieziono teren cmentarza. Wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr rej9, pod nr: 780 decyzjąniaAREWKA, gm. Narewka pow. Hajnówka, Cmentarz miejsce masowych straceń, położony okm zachód od Narewki, koło Zabłotoczyznyąsiedztwie bocznicy kolejowej. Teren uporządkowany, ogrodzony. Miejsce straceń pomnik958rapisemMOGIŁA ZBIOROWA/ 500 OSÓB LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZAMORDOWANEJ PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGONIUIII 1941ZEŚĆ ICH PAMIĘCIniuierpnia 1941 roku hitlerowcy spędzili ludność żydowską Narewki plac przy remizie straży pożarnej. Kobietyzieci do lat ośmiu zamknięte zostałyemizie, skąd następnie wywieziono je