Augustow Noclegi pna-znp

Augustow Noclegi pna-znp

Oczywiście obniża trochę, zaskakującej fabule ale zazwyczaj przebywają prawdziwa niespodzianka dla nas ważnym świadkiem najtrudniejszej walkiolską wolność, walki wtedy przegranej-mówił Bronisław Komorowski. Jak zaznaczył to pokolenie było też świadkiemzęsto uczestnikiem drugiej zwycięskiej bataliiolską wolność. Prezydent podziękował za zaangażowaniekresie II wojny światowejo wojnie. Wyraził też nadzieję, że wspólnie będziemy mogli się cieszyćepozytu wolności, który przetrwał dzięki walcetaraniomn. osób, które zostały odznaczone Wśród odznaczonych Krzyżemieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesioneroniąękuuwerennośćiepodległość Państwa Polskiegoatach 1939 był Pan kapitant. spocz. Eugeniusz Siemaszko- Honorowy Prezes Koła nrOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiegoydgoszczy. Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługibronie niepodległościuwerenności Państwa Polskiegoatach 1939 był Pan majort. spocz. mgr Osada-Sekretarz Zarządu Głównego ZOR RP. Odznaczonymmieniu całej społeczności oficerskiej ZOR RP serdeczne gratulacje składa płkt. spocz. mgr Stanisław Tomaszkiewicz Prezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 08 listopada 2013 rokurzeddzień 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyło się uroczyste przekazanie, przez Zarząd Okręgu Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nowo ufundowanego sztandaru stałe przechowanie do Sali Tradycjiomorskiej Brygady Logistycznej. wniosek prezesa Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZOR RP, dowódca Brygady płk Dariusz Pluta wyraził zgodę umieszczenie sztandarurygadowej Sali Tradycji. Przekazanie sztandaru poprzedziło uroczyste podpisanie, przez dowódcę Brygadyrezesa Zarządu Okręgu, specjalnego Aktu Przekazaniarzyjęcia Sztandaru. Symbolicznego przyjęcia sztandaruąk prezesa Zarządu Okręgu ppłk rez. Misiaka, dokonał, obecny uroczystości, jako gość honorowy, Zastępca szefa IWsp Sz gen. bryg. Dariusz Łukowskipecjalnie przygotowanej gablocie, pięknie wyhaftowany sztandar, ku zadowoleniu wszystkich członków Związku, znalazł swoje godne miejsce przechowywaniakspozycji. Zadowolona jest również Brygada, której Sala Tradycji nabrała bardziej dostojnego wyglądu. Wydaje się, że jeszcze bardziej zacieśniły się dotychczasowe więzy współpracy obu stron, które od 2009 roku wspólnie realizują liczne przedsięwzięcia służące promocji wojskaychowaniu patriotycznemu młodzieży szkolnej. Sztandar Związkurygadowej Sali Tradycji, prezentuje się bardzo okazalealszej części uroczystości, ppłk rez. Eugeniuszndrzejewski odczytał decyzję Zarządu Głównego ZOR RPrzyznaniu, obecnemu także uroczystości, wiceprezydentowi Miasta Bydgoszczy Panu Janowi Szopińskiemu „Srebrnego Medalu za Zasługi dla ZOR RP Medal, którym został wyróżniony wiceprezydent Bydgoszczy podkreśla zasługi, jakie władze Miasta położyły dla ufundowania sztandaru ZOR RP. Po krótkim wystąpieniu prezesa Zarządu Okręgutórym podkreślił fundamentalne zasady funkcjonowania Związkuego najważniejsze tradycje, wszyscy uczestnicy uroczystości stanęli do pamiątkowej fotografii. Warto zaznaczyć że wśród członków związku, którzy przybyli do Sali Tradycji Brygady byli obecni zasłużeni żołnierze Rzeczypospolitej kptt. spocz. Eugeniusz Siemaszkoawaler Virtuti Militari kptt. spocz. Mocarskizasie spotkaniarezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Panią prof. Hanną Gronkiewicz Waltz, płk Stanisław Tomaszkiewicz przedstawił zastępcę prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pana por. rez. mgr. Sławomira Łazora, prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Pana płk. rez. mgr. Józefa Boreckiego oraz prezesa Okręgu Miasta Stołecznego Warszawy, Pana kmdr. ppor. dr. inż kapitana żeglugi wielkiej Puściana. Pani Prezydentainteresowaniem wysłuchała informacji prezesa Zarządu Głównegoistoriiktualnej działalności Związkupotkaniu uczestniczył Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, Pan dr Królistopada 2013 roku5 rocznicę odzyskania niepodległości uczniowieieszkańcy Kaszczoru spotkali sięiejscowym kościele parafialnymtórym kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP imiłsudskiego odprawił uroczystą Mszę śwsystą wojskowąntencji ojczyzny. Gościliśmy poczty sztandarowe ZG ZOR RP, Związku Wojakówowstańców oraz OSPaszczorze. Następnie pochódochodniami, udał się pod pomnik Wolności, przy którym odmówiono modlitwę za wszystkich, którzy złożyli swoje życie ołtarzu ojczyzny. Przedstawiciele samorządu terytorialnego, sołtysów wsi, organizacji pozarządowych młodzieży szkolnej oraz kombatantów złożyli kwiatyapalili znicze. Następnie uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Niepodległości udali się do Salioewangelickim zborze, gdzie dokonano dekoracji Medalami Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złotym medalem odznaczono: Pana porucznika Siankowskiegoana Antoniego Fornalskiego. Srebrnym Pana Błażeja Kręcaomasza Hibnera. Wszyscy odznaczeni to członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RPodziękowaniach za odznaczenia pan Antoni Fornalski przypomniał młodzieżyczestnikom uroczystości wydarzenia, które miały miejsceatach 1918919. Wysłuchano także wykładu dra Włodzimierza Kwaśniewicza wiceprezesa Zarządu Głównego ZOR RP. Całość tegorocznej uroczystości zamknął koncert pieśniiosenki patriotycznej zespołu WERWAiędzyrzecza. Dyrektor Zespołu Szkółaszczorze podziękował wszystkim za udziałbchodach tegorocznej rocznicyaprosił wojskową grochówkę. Współorganizatorem uroczystości byli członkowie ZOR RPolsztynie. Zebranie Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego ZOR RPobotę 16