Augustow Noclegi Dieta Dla Grupy B

Augustow Noclegi Dieta Dla Grupy B

Zaistnieć autentyczna szuka ciepłą i poruszającą możemy kontrolować nasze komizm najwyższego zagrożenia narodu. Będąc tym miejscu, nie możemy też zapomniećych, którzy oddali swe życie za wolność. Pamiętamyohaterach tamtych dni, dla tych, którzy zginęli, spoczywają tym cmentarzu lub gdzie indziej, prosimyycie wieczne oraz aby ofiara ich życia zawsze przynosiła dobre owoce. Tak zwana „Bitwa Warszawska” przypomina namawnych czasach. Rosja, pod rządami bolszewików, organizowała nowy reżim komunistyczno-sowieckihciała jego ekspansji całą Europę. Nie wahała się przy tym używać przemocy, siłyojny. Tymczasem Polska właśnie odzyskała niepodległośćłasną państwowość po dwustu latach niewoli. Miała szczerą wolę odbudowania tkanki narodowej fundamencie wartości tradycji, ojczyznyhrześcijaństwa. Ale te pragnienia napotykały wiele napięćrzeciwności. Dzisiaj, 90 lat później, mamy już inny klimat. Przede wszystkim możemy oddychać atmosferątórej jest obecne pragnienie współpracy rzecz lepszej, pokojowej przyszłościiejsce wojny pojawił sięiągle się umacnia duch przyjaznego sąsiedztwa, współpracyzajemnego porozumieniaym duchu podejmowane są liczne inicjatywyymiarze politycznymkonomicznym. Ale także płaszczyźnie religijnej. Można wspomnieć chociażby planowaną wizytę prawosławnego Patriarchy Moskwy, któryierpniu odwiedzić Grabarkęarszawę. także wpisuje sięucha wzrastającego zrozumieniaspółpracy dla dobra Kościoła; także poziomie społecznym. Wasz Rajd „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” też wiedzie do Rosji. Towarzyszą więc dziś dwie postaci: apostoł Maciejastępca apostołów biskup Ratti, późniejszy papież. Co dziś chcą powiedzieć? Apostoł to ktoś, kto jest blisko Jezusaskazuje Jego osobę. Mówią więc dziś, że Bóg zna nasze serca. Że On nie nazywa nas już sługami, ale przyjaciółmiak, jak to słyszeliśmy dziśwangelii, przypomnieliby że jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował, to rzeczywiście będziemy przyjaciółmi Boga. Niech waszej drodze, która tym razem prowadziierunku wschodnim, zawsze ta prawda będzie ideałem, do którego dążycieszystkich sił. To są moje życzenia dla Was dalszą drogęa całe życie. Amen godz. 14 wizyta Zamkuykocinie godz. 16 wyjazd 17 trasa przez Jaświły, Bobrówka spotkaniebpem Sławojem Leszkiem Głódziem; Brzozowa, Skindzierz- Janów- Sokółka- Kuźnica Białostocka; przejście graniczne PL/BY; przyjazd do Grodna; chwila zadumy Placu Batorego posiłek, spojrzenie kościół farny; przejazd do ośrodka Niemnem; nocleg. Po śniadaniu wyjazd trasę: SZCZUCZYN: pałac Druckich-Lubeckich, zbudowany przez Franciszka Druckiego Lubeckiego Wizytaomu rodzinnym Czesława Niemena Wasiliszki Spotkanieolskiej Szkole Społecznej im. Tadeusza Reytana. Powrót do Domu Pielgrzyma. Wieczorna msza śwdziałem miejscowych Polaków. Nocleg. Trasa ok. 340 km. jednaajokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów; wpisany listę światowego dziedzictwa UNESCO005ościół Bożego Ciała uroczysko Kuropaty obrzeżach Mińska; miejsce stracenia wielu Polakówiałorusinówatach 1937; polowa msza św. miejsce przeprawy przez Berezynę Wielkiej Armii; pomniki Brylowskim Polu; omówienie działań gen. Henryka Dąbrowskiegobronie mostu Berezynie podczas odwrotu Wielkiej Armii Napoleona zakwaterowanieśrodku; obiadokolacja. Przejazd do centrum miasta oraz krótkie zwiedzanie: kościół św. Józefa wewnątrz zdewastowanyowolutku remontowanyopią obrazu Bitwa pod Orsza; spacerokazaniemolegium jezuickiego obecnie ośrodka kultury, pozostałości grodziskaomnikiemidoczną datą 1067 pierwszej wzmiankiej osadzie; pole bitwyniach .1943r; nabożeństwo; zwiedzanie: cmentarz wojenny; symboliczna mogiła ze szczątkami żołnierzy odnalezionymi polach; pobranie ziemiola bitwy. Przejazd teren Rosji: miejsce katastrofy pod lotniskiem nabożeństwo. Zwiedzanie twierdzy. Omówienie wyprawyzasów Zygmunta III Wazy oraz czasów napoleońskich, czyli działania korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. Wizytaoborze Uspieńskim oraz Muzeum Historii Miasta. KATYŃ Plac Czerwony, oglądanieewnątrz soboru Kazańskiego, cerkwi Wasyla Błażennego, Muzeum Historycznego„Wierchnije Targowyje Riady cerkiew Chrystusa Zbawiciela, plac widokowy Worobiowych Wzgórzachtórego można podziwiać budynki Uniwersytetu MGUałą panoramę miasta. Wycieczka kończy się krótkim spacerem moskiewskimi bulwaramiwiedzaniem placu Teatralnegorodze Cmentarz Daniłowskiomnik „procesu 16 polowa msza św. cmentarz, msza św. OSTASZKÓW, prawosławny monastyr półwyspie jeziora Seligier, miejsce internowanian. polskich policjantów. przy kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiejdległości 11 km od Ostaszkowa wysepce Stołobnyjzęściowo półwyspie Swietlica, jeziorze Seliger, znajdują się zabudowania prawosławnego monasteru Pustelni Niłowo StołobieńskiejVII-XIXopia ikony. Częstochowskiej Obiadokolacja piknik posesji przy Domu Polskimdziałem kilkunastu osóbentrum Kultury Polskiejyneburgu. Nocleg. Przejazd ok. 400 km. wizytazkole polskiej, apel, prośbę prezentacja motocykliożliwością dotknięcia czy nawet przewiezienia dzieciaków dziedzińcu szkolnym; zwiedzanie miastaokazaniem: Krzyża Legionów, tablicy upamiętniającej przekazanie władzy Łotyszom przez Józefa Piłsudskiego918r kościół miejsce chrztu Józefa Piłsudskiego; msza śwdziałem miejscowej społeczności; Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościół św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, brama bazyliańska, Plac Ratuszowy zewnątrz Uniwersytet Wileński oraz pałac prezydencki, następnie Plac Katedralnyatedra, Góra Zamkowa. Obiadokolacja mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Przejazd ok. 170 km. Śniadanie. WILNO. zwiedzania: kościół św. Piotraawła Antokolu000 rzeźb, najwspanialszy przykład rozwiniętego barokuej części Europy msza św kościół św. Annyespół klasztorny bernardynów, dom-muzeumickiewicza. Czas wolny cmentarz spotkaniearcerzami wspólny apel przy uda ile młodzieży ze szkół polskichpołeczności Polskiej Godz. 15 Msza śwościele pw. Św. Chrzciciela pod przewodnictwem ks.bpa Jerzego Mazurałku przyjazd do ośrodka wypoczynkowego domkiazienkami. Obiadokolacja. Wspólne ognisko ze śpiewaniem piosenek patriotycznych zwiedzanien. 10 Westerplatte, 11 Pomnik Poległych Stoczniowcówdańsku, 12 Katedraliwie koncert; czas wolny; posiłek kościół pw.św. Ignacego Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka. Głódzia Muzeum Hymnu Narodowegoędominie„Majówkaenerałem Józefem Wybickim czyli wyprawa po generalskie epolety 12 Konferencjaentrum Sybiraków. Posiłek. Oficjalne zakończenie rajdu. Zakończenie około 17worku Rodziny Wybickichikorzynie. noclegiosiłki zgodnieapotrzebowaniem biuro przyjmuje zgłoszenia, opłaty są wnoszone bezpośredniobiektachgłoszenie imprezę lub część trasy zostanie zarejestrowane liście uczestników podstawie wypełnionej czytelnie umowy zgłoszenia; wrazypełnioną kartą informacyjnąo potwierdzeniu wpisania listę uczestników przez pracownika biura prosimyokonanie wpłaty konto przedstawioneagłówku; może być do 30% zaliczki dopłata natomiast 16 dni przed terminem imprezy celu uzyskania wizy należyerminie do proszę przesłać lub doręczyć do biura Oddziału „Mazowsze ul. Litewska 11, 00 Warszawa dwa aktualne zdjęcia paszportowe format